De (eerste) behandeling

Voor de eerste afspraak neemt u uw verwijzing (indien van toepassing), uw verzekeringsgegevens , uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en een handdoek mee. Uw persoonlijke gegevens worden in het administratiesysteem ingevoerd. Daarna volgt een vraaggesprek om uw klachten in kaart te brengen (anamnese) en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan alvast gestart worden met de behandeling. Anders wordt een vervolgafspraak gemaakt. Gemiddeld duurt één behandeling 25 minuten.

Na het beëindigen van een behandelperiode sturen wij een rapportage naar de verwijzer. Zonodig kunnen wij -in voorkomende gevallen en met uw toestemming- eerder contact opnemen met uw verwijzer. Wij hebben iedere maand overleg met de huisartsen die werkzaam zijn in Nijeveen.

Kwaliteit

Regelmatig volgen wij bij- en nascholingscursussen.
Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en zijn BIG-geregistreerd.

Waarneming

Om voor continuïteit in uw behandeltraject te zorgen, nemen collega’s binnen de praktijk zo nodig voor elkaar waar tijdens vakantie, studie of ziekte. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Afmelden

Behandeling geschiedt altijd op afspraak. Als u de afspraak niet na kunt komen, dan dient u deze tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Als dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt deze niet nagekomen afspraak bij u in rekening te brengen (zie tarieven in de wachtkamer/informatiemap).

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Om te weten hoe uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis door te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Hygiëne

Wij vragen u bij iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Niet roken

In de praktijk mag niet gerookt worden.

Privacy/klachtenregeling

Wij doen er alles aan om de privacy van de patiënt te waarborgen, zowel in de behandelkamer als bij het bijhouden en bewaren van uw dossier. U heeft het recht als patiënt uw eigen dossier in te zien en zo nodig een toelichting hierop te krijgen (zie folder informatiemap).

Als u klachten heeft over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan horen wij dit graag van u. Is dit niet voldoende, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (zie folder informatiemap).

Wij hopen op een plezierige samenwerking, waarbij wij u zoveel mogelijk van dienst zijn om uw lichamelijke klachten te verminderen.