Hoofddoel van de beweegprogramma’s voor mensen met een chronische aandoening is het bevorderen van een actieve leefstijl

* gedrag veranderen

* trainen van kracht en uithoudingsvermogen

Verantwoord bewegen kan het beloop van een groot aantal chronische ziekten gunstig beïnvloeden en daarmee de kwaliteit van leven.

Aanmelden voor het beweegprogramma:
•Verwijzing arts
•Intake vraaggesprek
•Onderzoek /testen
zonodig keuring sportmedisch advies ( SMA)

Beweegprogramma:

Beweegprogramma Diabetes/Obesitas bestaat uit twee keer per week een intensieve training op de Milon-apparatuur (kracht en cardio 45 minuten).

Deze training vindt plaats op dinsdag en vrijdag van 12.00- 13.30 uur bij het sportpark Koedijksland /Sonkei ,
Koedijkslanden 1a, 7944 PA Meppel.

Daarnaast krijgen de deelnemers 10-wekelijkse voedingsbegeleiding van de medewerkers van M-fit, aansluitend aan de training.

Er wordt geadviseerd dat de cliënten zelfstandig een derde moment in de week pakken om flink  te wandelen, fietsen, zwemmen of een andere beweegactiviteit.

Doel van het beweegprogramma is een gedrags- verandering, die na 12 weken wordt voortgezet.
Gewenste gezondheidswinst wat betreft:
•medicatie
•HbA1C
•buikomvang
•tensie (verminderen kans op oog en nierschade)
•cholesterol
•conditie/fitheid

Wij hebben overleg met
•huisarts
•Sport Geneeskundige Afdeling
•diëtiste
•diabetes verpleegkundige

Doelgroep:
* Diabetes mellitus type 2
weinig bewegen, voldoen niet aan NNGB
* Pré diabetes (doe de diabetesrisicotest)
* Obesitas
(BMI 30-40 en sterk vergrote buikomvang: vrouw 88 cm en man 102 cm)