Claudicatio intermittens (CI), ook wel etalagebenen genoemd, is het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). CI wordt gekenmerkt door atherosclerose (slagaderverkalking) in de bloedvaten van en naar de benen.  Door belemmering van de bloeddoorstroming is er tijdens inspanning een tekort in zuurstoftoevoer (relatieve ischemie) naar de spieren, welke leidt tot pijn en kramp in de benen.

Patiënten met deze klachten kunnen verwezen worden door huisarts of specialist.

De therapie bestaat uit looptraining; op een loopband, gewoon buiten individueel met de therapeut of in een wandelgroepje. Daarnaast krijgt de patiënt krachttraining voor beenspieren, algemene conditietraining en advies voor een gezonde leefstijl (afvallen, stoppen met roken, meer bewegen).

fysiotherapie bij claudicatio intermittens