Fysiotherapie ’t Oevertje is gevestigd op het Oevertje 21 in Nijeveen. Door de korte lijnen en intensieve samenwerking met de huisartsen en andere disciplines krijgt u een optimale behandeling en begeleiding.

Onze missie: Goede zorg en preventie dicht bij huis!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, dinsdagavond  18.00- 20.00 uur, donderdagavond  19.00- 20.00 (hardloopanalyse, Nationale Diabetes Challenge)

Vergoeding

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Wij raden u aan uw eigen zorgverzekering te raadplegen hoeveel behandelingen fysiotherapie uw aanvullende verzekering vergoedt.

Het basispakket vergoedt :

 • fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e behandelingen
 • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten)
 • bij claudicatioklachten
 • fysiotherapie bij arthrose heup/knie met verwijzing arts/specialist (vraag uw fysiotherapeut hiernaar).

Betalingsregeling

De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de verleende diensten.
Wanneer u verhinderd bent wilt u dan zo vriendelijk zijn om tijdig af te bellen. (Graag 24 uur van tevoren, anders wordt de behandeling  bij u  in rekening gebracht).
Sinds 2008 (Prestatie-beschrijving-beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)) moeten wij en andere zorgverleners, in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen, deze nota’s bij u indienen en worden deze niet vergoed door de verzekeringsmaatschappijen.

Huisregels

In de praktijk zijn huisregels opgezet om voor cliënten en medewerkers een zo prettig en veilig mogelijke omgeving te creëren en om ongelukken en verwarring te voorkomen. 

 • Clienten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende fatsoensnormen.
 • Wij verzoeken u om uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door de verzekeraar.
 • Uw afspraken vast  te laten leggen op door ons verstrekte afsprakenkaart of via de afsprakenapp dit om misverstanden te voorkomen.
 • Wanneer u verhinderd bent wilt u dan zo vriendelijk zijn om tijdig af te bellen. (Graag 24 uur van tevoren, anders wordt de behandeling in rekening gebracht)
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten.
 • Graag een handdoek mee te nemen.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen van de patiënt.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer/politie) op te volgen.

Legitimatie

Wij vragen u bij de eerste behandeling een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen. Dit in verband met de wettelijke verplichting om aan de hand van een geldig legitimatiebewijs uw identiteit te controleren en uw BSN vast te leggen in onze administratie.

Afsprakenapp Fysiotherapie ‘t Oevertje

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.

De baliefolder geeft meer uitleg over deze service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten