Pluspraktijk Achmea

PLUSPRAKTIJKEN zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld, of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

 

KWALITEIT

Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht, bereikbaarheid, openingstijden en de wachttijd.

Samenwerking

De zorgverleners van een Pluspraktijk  werken samen met andere disciplines in een Medisch Centrum of in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Meer info over Plus praktijk